ERP-integration

Kontakta oss
Skriv ut eller dela

ERP-integration

Det är enkelt att integrera Palettes produktsvit via det inbyggda API som finns i ditt befintliga affärs- eller ekonomisystem. All kommunikation och dataöverföring sker då enligt de regler som redan finns uppsatta i ekonomisystemet.

Standardiserade integrationer med över 50 affärssystem

Palette har redan utvecklat många standardintegrationer till de ledande affärssystemen på marknaden. Detta är en stor fördel för dig som planerar att implementera PaletteArena, då själva integrationsprocessen blir smidigare och går snabbare. Vi arbetar aktivt med att utveckla nya standardintegrationer, s k ”connectors”, vilket gör att listan över lättillgängliga integrationer växer kontinuerligt.

Kontakta oss gärna för mer information om integration till specifika affärs- eller ekonomisystem och olika versioner av systemen.

Nedan följer några exempel på standardintegrationer med tillhörande dokumentation:

 ERP-integration

Översiktlig bild över dataöverföringen vid en integration till ekonomisystemet:

  • Masterdata som finns i ert system, t ex huvudboken och andra konton, leverantörer och betalningsinformation överförs till Palette för att säkerställa korrekta arbetsflöden.
  • Flödet av affärsdata (inköpsordrar, leveransbekräftelser, leverantörsfakturor mm) mellan Palette och ekonomisystemet synkroniseras regelbundet.
  • Attesterade och/eller matchade leverantörsfakturor, utlägg och transaktioner överförs från Palette till ekonomisystemet för vidare hantering eller betalning.

Palette guidar dig genom hela integrationsprojektet

En fördel med att integrera med hjälp av det API som finns i ditt ekonomisystem är att Palette då kan genomföra integrationen tillsammans med er interna systemägare eller partner. Vi ger råd om själva integrationsprojektet och när väl integrationen är på plats kan underhållet skötas av en intern systemägare eller den externa partner ni använt tidigare.

Klicka här för att läsa mer om Palettes integrationer!