Från inköp till betalning i molnet

Skriv ut eller dela

Automatisera processen från inköp till betalning i molnet

På Palette strävar vi efter att hjälpa våra kunder med digitalisering av finansiella processer. Trots att vi för länge sedan lämnat den manuella hanteringen av pappersfakturor bakom oss, finns fortfarande behov av ytterligare automatisering.

Det mobila kontoret i kombination med ökad efterfrågan på molntjänster, påkallar förändring av våra IT- och affärsstrukturer. Samtidigt ställer digitaliseringen helt nya krav och förväntningar på medarbetarna.

 

PaletteOnline – ny SaaS-lösning för P2P

 

Läs mer om PaletteOnline i pressmeddelandet eller på produktsidan.