PaletteOrdermatching

Kontakta oss
Skriv ut eller dela

Ladda ner produktblad

Med PaletteOrdermatching effektiviserar du hanteringen av inkommande fakturor och får samtidigt bättre kontroll på leveranserna.

image

Ett stöd för ökad automatisering

PaletteOrdermatching är en modul för matchning av inköpsordrar. Matchning mellan inkommande fakturor och inköpsorder kan ske på huvudnivå eller på radnivå för enskilda artikelrader. Matchning sker även mot ordernummer eller inleveransnummer och belopp. En faktura kan innehålla poster från flera inköpsordrar och en inköpsorder kan matchas mot flera olika fakturor, oavsett om de är helt eller bara delvis levererade.

Principen är att så långt som möjligt automatisera processen. Du ska kunna lägga din energi på att hantera avvikelserna.

PaletteOrdermatching är en del av programsviten PaletteArena som idag har färdiga integrationslösningar för cirka 50 av de vanligaste affärssystemen.

image

Även avvikelser kan automatiseras

För att systematisera och underlätta arbetet med avvikelser, kategoriseras dessa i olika typer och färgkodas. Det gör det enkelt för dig att snabbt få överblick över avvikelserna. Genom att sedan arbeta aktivt med matchningsstatistik, kan du föra dialog med de leverantörer som har många avvikelser i syfte att ytterligare öka automatiseringen.

Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får avvika mot en order kan sättas på huvudnivå och på radnivå. Möjlighet finns att sätta avvikelsetolerans i både procent och exakt belopp. Olika parametrar kan användas för olika bolag och leverantörer.