Omdefiniera rollen inom finans

Följ vår blogg
Skriv ut eller dela

Omdefiniera rollen inom finans

Ekonomiavdelningens roll förändras. Från att tidigare ha fokuserat på att leverera resultatrapporter i efterhand och att göra korrekta bokslut, ställs nu även krav på att man ska identifiera nya tillväxtområden som kan driva verksamheten framåt.

Automation och molntjänster

Tidigare manuella uppgifter automatiseras. Man spenderar mindre tid på att hantera fakturor och samla in och sammanställa data. Dessutom möjliggör molntjänster att anställda har tillgång till all information som krävs utan att fysiskt behöva vara på plats på kontoret. Alla har hela tiden tillgång till samma data och det finns därmed ”en enda version av sanningen”. Ekonomiavdelningen spenderar allt mindre tid på att producera uppdateringar och rapporter till verksamheten.

Ekonomiavdelningen måste leverera insikter i realtid

Som en följd av detta har de affärsmässiga kraven på ekonomiavdelningen förändrats. Många chefer förväntar sig alltmer att ekonomiavdelningen ska leverera insikter i realtid om hur verksamheten mår. Detta kan inkludera de bästa investeringsmöjligheterna inom företaget, nya affärsmodeller och trender samt uppskattningar av den förväntade effekten av olika scenarier som kan tänkas påverka det ekonomiska resultatet.

Proaktiv istället för reaktiv

Snabbare tillgång till data och automatiserade processer skapar möjlighet för ett närmare och effektivare samarbete mellan ekonomiavdelningen och verksamheten. Ekonomiavdelningen kan ägna mer tid åt att förbättra beslutsunderlagen för olika framtida scenarion. Detta skapar nya möjligheter – men också nya krav. Det är dags för ekonomiavdelningen att ta ett kliv upp och bli en strategisk affärspartner.

Att aktivt förutse förändringar och staka ut en kurs för framtiden blir allt viktigare. Dagens ekonomiavdelning måste vara proaktiv istället för reaktiv, annars är risken stor att funktionen rationaliseras eller outsourcas.

Publiceringsdatum 2017-03-29
Författare
Petronella Posti Hultqvist
Kategori Purchase to Pay
Tillbaka till Purchase to Pay