Kostnadsanalys

Kontakta oss
Skriv ut eller dela

Ladda ner produktblad

PaletteSpendManagement

Kostnadsanalys

Genom att samla inköpen och styra mot specifika leverantörer får ni bättre priser och kontroll av att ni följer avtal och köper av rätt leverantörer. Genom endast ett par klick går det att få fram information och göra kostnadsanalyser. Ni kan vända och vrida, filtrera och analysera era siffror i en 360-graders modell. Kostnadseffektivisering är alltid önskvärt och det finns i de flesta fall utrymme till förbättring.

Kostnadseffektivisering är alltid önskvärt

 

Kostnadsanalys

Med vårt verktyg för kostnadsanalys får ni svar på frågor som:

  • Hur mycket spenderar vi inom olika produktkategorier?
  • Var hittar jag möjliga kostnadsbesparingar?
  • Har inköpen skett enligt avtal?
  • Hur många fakturor tar vi emot från en specifik leverantör?

Kostnadsbesparingar gynnar ditt företag

Många företag gör en periodisk överblicksbild över sina utgifter en gång per år. Information och förutsättningar förändras dock kontinuerligt och behöver vara uppdaterade hela tiden. Skapa prognoser över framtida utgifter och bespara företaget onödiga kostnader.

Med vårt analysverktyg kan ni skapa prognoser över framtida utgifter. Ni bestämmer parametrarna och kan justera dem för att visa prognoser och effekterna av dem. Det ger full överblick över era kostnader och informationen visas översiktligt i tabeller och diagram. Detta gör att ni kan effektivisera era kostnadsbesparingar.

Några av de företag som använder verktyget för kostnadsanalys
image