Från inköp till betalning

Kontakta oss
Skriv ut eller dela

Bättre kontroll, snabbare flöden och minskad manuell hantering

Vi hjälper er att automatisera och matcha företagets alla flöden för fakturor, avtal, inköpsorder och utlägg. Vårt webbaserade gränssnitt är enkelt att använda och ni kan hantera fakturor oavsett var ni befinner dig; på webben, i mobilen eller via mail.

En effektiv process från inköp till betalning sparar både tid och pengar. Ni kan börja med att automatisera en viss del av processen, t ex fakturahanteringen och sedan bygga på med flera delar. Ni väljer själv hur mycket Palette ni behöver.

Hantera era inköp

Vi har en enkel beställningsprocess som guidar användarna att handla rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris.

Automatisera hela fakturaflödet

Hantera alla fakturor oavsett om de kommer som e-faktura, mailad pdf eller är inskannad. Ta emot och skicka fakturor i elektronisk form med e-faktura. Det är snabbare, säkrare, billigare och dessutom miljövänligt. Med vår unika matchningsfunktionalitet matchas fakturor mot inköpsorder på rad- eller huvudnivå eller mot avtal.

Molnlösning eller lokal installation – du väljer!

Lokal installation
image

Läs mer

Molnlösning
image

Läs mer

Palette erbjuder sina smarta lösningar genom traditionell lokal installation eller som en modern molntjänst.

 

Hantera utlägg snabbt och effektivt

Tycker ni att processen att hantera de anställdas utlägg är komplicerad och tidskrävande? Vi har lösningen.

Lättillgängliga och sökbara avtal

Behöver ni få kontroll över era avtal och kontrakt? Vill ni snabbt och enkelt kunna ta fram underlag för omförhandling av avtal? Ska periodiska fakturor kunna matchas och gå direkt till betalning? Detta hanteras med vår elektroniska avtalsdatabas.

Värdefull statistik och kraftfullt rapportverktyg.

Med Palette får ni tillgång till mängder av nyckeltal;  betalningsstatistik, genomsnittliga handläggningstider, hur mycket som kommer att förfalla under månaden etc. Vi har också ett speciellt analysverktyg för spend management.

Några kunder som har effektiviserat hela processen från inköp till betalning med Palette
image image image image