Internationella engelska skolan

Kontakta oss
Skriv ut eller dela

Internationella engelska skolan sparar både tid och pengar med Palettes e-faktura

”Jag har svårt att se hur vi skulle klara oss utan ett system för elektronisk fakturahantering”
Eleonor Kälarne Nilsson, Accounting Manager, Internationella Engelska Skolan

Internationella engelska skolan började använda Palette redan 2006. Det var avsaknaden av sökfunktioner, möjlighet att spåra historik och önskan om mer automatisering, som gjorde att de började se sig om efter ett fakturahanteringssystem som Palette. Tidigare manuellt utförda moment ersattes snabbt med automatiserade, vilket innebar att fakturorna med hjälp av fördefinierade konterings- och flödesförslag kunde gå direkt till definitiv- bokning i ekonomisystemet.

Ett antal år senare införde man även e-faktura med Palette, för att ytterligare kunna automatisera processen.

 

Kundcase