PaletteDocuments

Kontakt oss
Skriv ut eller del

Last ned produktblad

PaletteDocuments

PaletteDocuments effektiviserer håndteringen av innkjøpsrelaterte dokumenter

image

PaletteDocuments – en fleksibel løsning

Hvordan håndterer dine virksomhet sine forretningskritiske dokumenter? Med PaletteDocuments kan en importere, arkivere og sende ulike typer forretningskritiske dokumenter på arbeidsflyt for godkjenning. Løsningen øker tilgjengeligheten av forretningsdokumenter samtidig som en sørger for at dokumenter blir godkjent. Ikke bare sparer en tid og papir (og miljø), men i tillegg vil en være i stand til å dele dokumenter i organisasjonen på en enkel, fleksibel og sikker måte.

PaletteDocuments er en del av PaletteArena sin produktsuite og kan brukes sammen med øvrige PaletteArena moduler uten behov for integrasjoner.

image

Import av informasjon fra forskjellige kilder inn til PaletteDocuments

Dokumenter kan manuelt registreres eller importeres fra ulike kilder, for eksempel fra skanning/tolkning eller som en feed fra ERP og deretter til godkjenning i henhold til forhåndsdefinert prosess. En kan enkelt forhåndsdefinere flytdiagram for å automatisk håndtering av ulike dokumenttyper. PaletteDocuments er del av PaletteArena sin din produktsuite og er klar til bruk sammen med andre PaletteArena moduler som for eksempel PaletteBuyer, PaletteContract og PaletteInvoice.