PaletteBudget

Kontakt oss
Skriv ut eller del

Last ned produktblad

PaletteBudget

PaletteBudget lag deg fordele og delegere innkjøpsoppgaver uten at du mister kontroll over eget forbruk

image

PaletteBudget for sikkert og effektivt innkjøp

PaletteBudget lar deg lage budsjett forespørsel og spesifisere rammen for et fremtidig investeringsbudsjett. På denne måten vil du få kontroll over alle fremtidige kostnader forbundet med prosjektet og eventuell varsling dersom budsjettet blir overskredet.

PaletteBudget er en del av PaletteArena produktsuiten og har er knyttet til PaletteBuyer.

PaletteBudget gir deg fullstendig oversikt over kostnader på forhåndsgodkjente investeringer og prosjekter. Og vil gi varsel dersom budsjettet har sannsynlighet for overskridelse.

image

Deleger ansvar uten å miste kontrollen med PaletteBudget

Når budsjett forespørselen er godkjent, kan fremtidige kjøp knyttet til prosjektet kobles til budsjettet og det gjøres dermed avregning i forhold til hva som gjenstår av budsjettrammen. På denne måten kan delegere ansvaret i organisasjonen, uten å miste kontrollen. Når som helst, er det mulig å sjekke gjenværende verdi av et bestemt budsjett. PaletteBudget har også en innebygd varslings funksjon, som vil sende ut et varsel når 90% av budsjettet er brukt opp.

Palette Budsjettet er en ny og oppdatert versjon av PaletteCapex. Hvis du bruker en tidligere versjon av PaletteArena enn 6.5, vil du fortsatt benytte PaletteCapex PaletteCapex for budsjett forespørsler.