PaletteContract

Kontakt oss
Skriv ut eller del

Last ned produktblad

Produktark PaletteContract, English version

Elektronisk håndtering av kontrakter er godt starttidspunkt for automatiering av prosessen fra "Purchase to Pay"

image

Automatiser håndtering og redusere arbeidet med repeterende faktura

PaletteContract kan en automatisere håndtering og redusere arbeidet med repeterende fakturaer. Vår intuitive løsning vil gjøre avsjekk og matche faktura mot oppsatte betalingsplaner og legge på kontering i henhold til hvordan dette er satt opp i PaletteContract. Ved opprettelse av betalingsplanen setter en også opp toleranse grenser i forhold til hvor ofte fakturaen forventes å ankomme og fakturasum, ved avvik utenfor toleransegrensene settes det opp regler for avvikshåndtering. Våre erfaringer er at mellom 20-30% av de inngående fakturaene er repeterende, det være seg husleie, leasing, IT, Telecom, strøm etc. I tillegg finnes det også funksjonalitet for repeterende “self-billing”.

 

PaletteContract er en del av PaletteArena sin programvarepakke som gir deg full kontroll og effektivitet i prosessen “Purchase to Pay".

image

PaletteContract er webbasert løsning som forenkler muligheten for å distribuere og holde kontrollen over selskapets kontrakter. En kan sette opp hvem som skal ha varsler X antall dager før en kontrakt skal fornyes. I tillegg finnes en fleksibel fullmaktstruktur hvor en kan bestemme hvem som skal ha tilgang til å se de ulike kontraktene