PaletteInvoice

Kontakt oss
Skriv ut eller del

Last ned produktblad

PaletteInvoice; English version

Når du automatiserer prosessen for inngående fakturahåndtering øker du effektiviteten i hele organisasjonen. PaletteInvoice tar seg av rutinene slik at ansatte kan fokusere på økt produktivitet

image

Automatiser din fakturahåndteringsprosess med en fremtidsrettet løsning

PaletteInvoice er et komplett, velprøvd og brukervennlig løsning for håndtering av inngående faktura. Den ansattes tid er dyrbar, derfor ønsker en å automatisere prosessene for kontrakter, innkjøp og fakturahåndtering. Den ansatte behøver dermed bare å bruke tid på avvikshåndtering eller feil, den frigjorte tiden kan brukes til å øke virksomhetens produktivitet. PaletteInvoice har støtte for å håndtere alle typer faktura om de kommer på papir, i mail eller som en efaktura.

PaletteInvoice har støtte for flerfirma-funksjonalitet og har standardiserte integrasjoner mot mer enn 50 forskjellige ERP løsninger. Deriblant de mest brukte ERP løsningene i Norden

image

Attester og anvis dine faktura når som helst og hvor som helst

PaletteArena sitt brukergrensesnitt er enkelt og tilgjengelig på flere plattformer, erfaringsmessig er det ikke behov for opplæring. Fakturaer kan konteres og godkjennes på PC, nettbrett eller den ansattes smart telefon. Den ansatte kan dermed attestere og anvise faktura når som helst og hvor som helst. Dette medfører en kortere behandlingstid på fakturaene og gir bedre oversikt og mulighet for forbedret likviditetsstyring.