Produkter

Automatiser “Purchase to pay” prosessen med våre fleksible løsninger

Med våre fremtidsrettede og fleskible løsninger for “purchase to pay” kan du oppnå effektive og automatiserte prosesser. Manuell håndtering vil bli redusert for ansatte i hele organisasjonen, men ikke minst for sentral ressurser i innkjøps- og regnskaps avdelingen. Våre løsninger støtter prosessen og skaper sporbarhet fra opprettelse og godkjenning av ordre, til varemottak, til mottak og håndtering av fakturaen. Våre web baserte løsninger er enkle å bruke og får de beste tilbakemeldingene når det gjelder brukervennlighet.

 

 

PRODUKT

PaletteArena

Our software suite for purchase to pay for the on-premises.

Les mer icon
PRODUKT

PaletteOnline

Our SaaS-solution for full purchase to pay automation.

Les mer icon
PRODUKT

PaletteNetwork

Start trading electronic documents with your business partners.

Les mer icon