Bli en Partner

Skriv ut eller del

Bli partner

Palette har to typer partnerskap – som begge er like viktige; Palette Solution Partner og Palette Technology Partner. Det er i samarbeid med våre partnere at vi kan tilby og levere de beste løsninger lokalt og globalt.

Våre partnere innehar følgende viktige kvalifikasjoner:
• Høy kompetanse når det gjelder forretningsløsninger, salg, implementering og 2. linje support.
• Profesjonell organisasjon med tilsvarende verdier som Palette – som alltid fokuserer på kundenes behov.

Ønsker du å vite mer om våre samarbeidsmuligheter? Ta kontakt med ditt lokale Palette kontor eller kontakt oss på info@palettesoftware.com.