Fakturabehandling

Kontakt oss
Skriv ut eller del

Last ned produktblad

PaletteInvoice

Effektiv fakturabehandling

Fakturabehandling er kjernen i vår løsning. Målsetningen til Palette er å optimalisere effektivitet gjennom hele prosessen fra innkjøp til betaling, skal likevel ikke gå på bekostning av kontroll. Våre sikre prosesser håndhever alle regler, samtidig som de hjelper dere med å redusere kostnader.

Ved bruk av automatiserte arbeidsflyter kan systemet automatisere behandling av både fakturaer med og uten innkjøpsordre. Hvis en faktura matcher alle kriteriene til en tilhørende innkjøpsordre, kan systemet overføre fakturaen direkte til økonomisystemet for registrering og betaling. Dette optimerer hele prosessen.

Hvis en ikke oppnår match eller at det ankommer faktura uten innkjøpsordre, vil arbeidsflyten sørge for at fakturaen blir distribuert til riktig attestant eller anviser.

Mer kontroll, raskere arbeidsflyt og redusert manuell håndtering

Dere vil alltid ha full kontroll over fakturaene, vite hvor de er og hva deres statusen er til enhver tid. Med hjelp fra automatisk påminnelser og eskaleringer i vår arbeidsflyt, kan vi redusere syklustid og sikre at fakturaene blir betalt i tide. Det er ingen risiko for at fakturaer forsvinner eller blir glemt. Arbeidsflyten er helt automatisert og lett å ta i bruk.

Uansett hvilket format fakturaen deres kommer i, e-faktura, skannet eller som PDF-fil med e-post, vi håndterer dem. Behandle og godkjenn fakturaer raskt og effektivt uansett hvor du er – på bærbar PC, smarttelefon, nettbrett, til og med i e-post systemet ditt.

Automatisk behandling – kun avvik må håndteres

Matching er ikke lengre kun for fakturaer med innkjøpsordrer. Palettes unike Cascading matching system kan håndtere matching mot innkjøpsordre på hode- eller linjenivå. Det stopper ikke der. Gjentagende fakturaer, som f.eks. strømregninger el.l. kan kodes, auto-godkjennes og behandles helt automatisk.

I tillegg kan avtaler og leieavtaler automatiseres, og det vil kun være avvik som må håndteres. Om det ikke er nok, alle referansedata på fakturaen kan brukes for å automatisk rute fakturaen til en spesifikk arbeidsflyt eller rolle. Ingen andre systemer gir deg den samme muligheten som Palette til å automatisere og maksimere behandling uten manuell håndtering.

Skytjeneste eller lokal installasjon – du velger

Lokal installasjon
Lokal installasjon

Les mer

Skybasert
Skybasert

Les mer

Palette tilbyr produktene sine som lokal installasjon eller som en skytjeneste. Produktene våre kan leveres tilpasset alle type selskaper uansett størrelse, industri eller organisering.

Det beste er at dere simpelthen velger hvilke moduler som best passer virksomheten deres, og betaler kun for transaksjonene som kjører gjennom systemet. Dere kan når som helst legge til flere moduler eller transaksjoner for å tilpasse løsningen til vekst og andre endringer i virksomheten.

E-faktura

Motta og send fakturaer elektronisk med e-Invoice. Det er lettere, tryggere, mer nøyaktig og billigere. Som et pluss vil det å kvitte seg med papir også bidrar til å redde miljøet for fremtidige generasjoner.

Avtaler

Trenger dere å få kontroll over avtalene deres? Ønsker du raskt og enkelt å fremskaffe data for å reforhandle avtaler? Dette håndteres av våre elektroniske avtaledatabase.

Noen selskap som bruker fakturabehandling med Palette.
image image image image