Ratkaisut

Ota yhteyttä

Paletten ratkaisut tehostavat hankinnasta maksuun -prosessia poistamalla manuaalista käsittelyä ja tarpeetonta paperityötä

Automatisoitu hankinnasta maksuun -prosessi tehostaa kontrollia, alentaa kuluja, nopeuttaa laskujen kiertoa ja vähentää manuaalista käsittelyä. PaletteArena-ratkaisu on automatisoinut yli 3 500 asiakkaan laskujen, sopimusten, ostotilausten ja kulujenkäsittelyprosessit maailmanlaajuisesti.   Selainpohjaista ratkaisuamme on helppo käyttää ajasta ja paikasta riippumatta älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella.

 

 

Automatisointi parantaa kontrollia

Paletten modulaarinen ratkaisu säästää asiakkaidemme aikaa, rahaa, parantaa raportointia ja tehostaa sisäistä kontrollia.  Automatisoinnin voi aloittaa jostain prosessin vaiheesta, esimerkiksi laskujen automatisoinnista, ja uusia moduleja voidaan lisätä tarpeen vaatiessa. PaletteArena-ratkaisua voi helposti  laajentaa yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Automatisoi laskujen kierto alusta loppuu

PaletteArena-ratkaisu käsittelee helposti kaikkia eri muodossa saapuvia laskuja olivatpa ne verkkolaskuja, sähköpostitse lähetettyjä pdf-laskuja tai skannattuja laskuja. Uniikki laskujentäsmäytysratkaisumme täsmäyttää laskut rivi- tai otsikkotasolla tai suoraan sopimuksiin.

Sopimukset järjestykseen

PaletteContract-sopimustenhallintaratkaisu pitää sopimuksesi järjestyksessä ja sopimukset on helposti ja nopeasti löydettävissä uusintaneuvotteluihin. Sopimuspohjaiset toistuvaislaskut täsmäytetään, tarkistetaan ja käsitellään automaattisesti.

Hallitse hankintojasi

Ratkaisumme ohjaa työntekijöitä joustavasti tilaamaan oikean tuotteen oikealta toimittajalta oikeaan hintaan. Lue lisää PaletteBuyer-hankintaratkaisustamme.

Hankinnasta maksuun prosessi pilvipalveluna tai omana asennuksena

Voit ottaa käyttöön PaletteArena-ratkaisun joko perinteisesti yrityksesi omissa tiloissa tai pilvipalveluna yrityksesi IT-infrastruktuurin mukaisesti. Ratkaisua on helppo muuttaa myöhemmin yrityksesi tarpeiden muuttuessa.

Tarkastele tilastoja ja raportoi tehokkaasti

PaletteSpendManagement-kustannustenhallintaratkaisu tuottaa helposti tietoa suorituskykymittareista, maksutilastoista, laskujen keskimääräisistä kiertoajoista ja erääntyvistä laskuista.

Kulujenhallinta tehokkaaksi

PaletteExpense-kulujenhallintaratkaisu helpottaa ja nopeuttaa työntekijöiden kulujen käsittelyä. Lue lisää ja automatisoi prosessit. 

Skaalautuvilla ratkaisuillamme voit valita kuinka paljon Palettea tarvitset. Yhdistä tuotteita ja palveluita täysin yrityksesi tarpeiden mukaisesti.

RATKAISU

Pilvipalvelut

Hallitse koko hankinnasta maksuun -prosessi pilvessä, ilman investointia palvelimiin tai ohjelmistolisensseihin. Valitse haluamasi Palette-ratkaisut ja maksa käytöstä kuukausimaksuilla.

Lue lisää
RATKAISU

Verkkolasku

Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto on helppoa, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Sähköistä laskujen käsittely, niin pääset eroon paperista ja saavutat kaikki verkkolaskujen tuomat hyödyt.

Lue lisää
RATKAISU

Sähköinen tilaus

E-tilaus on helppo tapa lähettää erilaisia dokumentteja sähköisesti. Saumattoman ratkaisun avulla voit avata yhteyden asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Lue lisää
RATKAISU

Kulujenhallinta

Voit säästää merkittävästi aikaa käyttämällä uudenaikaista selainpohjaista ratkaisua työntekijöidesi kulujen raportointiin.

Lue lisää
RATKAISU

Laskuautomaatio

Ostolaskujen käsittely ja automaatio ovat keskeisessä osassa ratkaisuamme. Paletten tavoitteena on optimoida tehokkuus koko hankinnasta maksuun -prosessissa.

Lue lisää
RATKAISU

Integraatiot

Paletten yhdistäminen yrityksesi ERP -järjestelmään käy helposti ja joustavasti. Yhdistä lähes mikä tahansa ERP -järjestelmä Paletten ratkaisuihin turvallisesti ja varmasti.

Lue lisää
RATKAISU

Hankintajärjestelmä

Modernilla hankinnasta maksuun -ratkaisulla saavutat paremman kontrollin, pienemmät kustannukset ja automatisoidut prosessit.

Lue lisää
RATKAISU

Hankinnasta maksuun

Ota epäsuorat hankinnat haltuun. Nykyaikaisella hankinnasta maksuun -ratkaisulla prosessi on paperiton ja automatisoitu.

Lue lisää
RATKAISU

Kustannusten hallinta

Näe kokonaiskuva yhtiösi kuluista. Analysointityökalumme auttaa tunnistamaan kuluja esimerkiksi toimittajittain, kategorioittain sekä valvoo, että sopimusehdot toteutuvat.

Lue lisää