Fremtidens indkøb går fra omkostning til værdiskabelse

Udskriv eller del

Fremtidens indkøb går fra omkostning til værdiskabelse

DEBAT Den traditionelle indkøbsrolle går i graven, når store dele af købsprocessen er automatiseret. Det kræver en helt ny type indkøber med mere strategiske evner – noget, som mange indkøbsafdelinger føler de mangler.

Ifølge The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2017 mener seks ud af ti indkøbschefer, at deres afdelinger mangler tilstrækkelig ekspertise til at levere en strategi for deres indkøb. Der er således et presserende behov for at lukke videnshullet.

Traditionelt har indkøb været en afdeling, der køber varer og tjenester til forskellige industrier. En indkøbsafdelings opgave har været:

1.      Find den bedste pris og den ønskede kvalitet af varer eller tjenesteydelser, der skal leveres på et bestemt tidspunkt.
2.      Fjerne langsomme, papirintensive processer og reducere omkostningerne ved at øge automatiseringen.

Begge opgaver har det samme mål: at reducere virksomhedens omkostninger. I takt med, at teknologien bliver enklere, billigere og mere kraftfuld, automatiseres flere og flere af indkøbsafdelingens rutineopgaver. Det betyder til gengæld, at tid frigives til indkøberne, der kan bruges til andre, mere strategiske opgaver.

Indkøbsafdelingen kan hermed skifte fokus – fra omkostningsbesparelser til at skabe merværdi for virksomheden. For at opnå dette, må indkøbsafdelingen øge deres formåen, til hurtigt at lave fakta baserede analyser, der kan benyttes som beslutningsgrundlag for ledelsen og andre afdelinger. Det er også afgørende, at indkøbsafdelingerne holder trit med den teknologiske udvikling og udnytter nye værktøjer til at arbejde smartere og mere proaktiv. De skal også etablere et tæt samarbejde med andre afdelinger for at sikre, at de giver den bedst mulige strategiske forretningsstøtte.

Fremtidens indkøbsafdeling skal sikre, at de har den rette blanding af kvalifikationer. Det er derfor vigtigt at kigge på fundamentet allerede i dag og opbygge en langsigtet holdbar strategi – at definere de processer, der kan automatiseres, og hvilke kompetencer der skal opfyldes. De indkøbsafdelinger, der ikke foretager denne analyse, risikerer at blive forældet.

Matti Bjerking, Global Support Services,  Palette Software.

Teksten er oversat fra den svenske debatartikel, som blev publiceret i Intetelligen Logistik den 19. juni 2017.

 

Publiceret 2017-06-27
Kategori Purchase to Pay
Tilbage til Purchase to Pay