Automatisera processen från inköp till betalning med Palette

Våra lösningar

Palette Software

Palette hjälper alla, från små företag till stora koncerner, att ta hand om och effektivisera de finansiella processerna från beställning till betalning.

Idag är vi marknadsledande på elektronisk hantering av leverantörsfakturor med vår egenutvecklade produkt PaletteArena. Den hjälper kunderna att koppla ihop inköp, fakturor och avtal. Med våra flexibla, helt webbaserade lösningar väljer du själv hur och var ni ska arbeta.

Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av tjänster gör vi på Palette livet enklare för mer än 4 000 kunder i 50 länder.

Läs mer om Palette

Utnyttja vår erfarenhet

Vi har bred erfarenhet av att automatisera hela processen från inköp till betalning. Vi vill hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för just din verksamhet. Här finner du vägledning utifrån din yrkesroll.

Den moderna CFOn

CFOns roll håller på att förändras. En modern CFO måste samarbeta med IT och ha ett agilt arbetssätt för att kunna förbättra affärsprocesserna.

Läs mer

Är du CIO?

Du som arbetar som CIO har en av de mest utmanande rollerna inom näringslivet. I dagens föränderliga affärsmiljö måste man ha ett agilt arbetssätt för att hela tiden tillföra värde till verksamheten.

Läs mer

Storleken spelar roll

Val av lösning beror till stor del på verksamhetens storlek och antal transaktioner som skall hanteras. Vi erbjuder olika produkter och tjänster som är anpassade till små, medelstora eller stora organisationer.

Små/medelstora företag

Låt oss hjälpa dig med att automatisera hanteringen av leverantörsfakturorna, så att du och dina anställda istället kan fokusera på företagets tillväxt.

Läs mer

Stora företag

Automatisera de centrala affärsprocesserna eller blir omsprungen av konkurrenterna. Den moderna CFOn, inköpschefen eller CIOn måste arbeta tillsammans för optimera processen från inköp till betalning.

Läs mer