Automatiser din “Purchase to Pay prosess” med Palette

Våre løsninger

Palette Software

Palette er markedsledende leverandør av software for automatisering av finansielle prosesser med over 4.000 kunder i mer enn 50 land.

Vi bistår selskaper med å endre og automatisere deres “Purchase to Pay” prosess ved å utnytte allerede eksisterende investeringer knyttet til selskapets ERP og forretningssystemer.

Våre eksperter lytter og forstår våre kunders behov og kombinert med lang erfaring og kunnskap kan vi raskt bistå med å automatisere manuelle oppgaver, redusere driftskostnader, samt øke kvaliteten og effektiviteten knyttet til virksomhetens finansielle prosesser.

Les mer om Palette

Utnytt vår erfaring

Vi har lang erfaring med automatisering innenfor «purchase to pay». Vi ønsker å bistå med å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi har pakketert våre løsninger i forhold til spesifikke jobbroller.

Den moderne CFO

Rollen som den moderne CFO forandres. Idag må CFO-en jobbe tett i samarbeid med IT og ha en “agile” tilnærming for å forbedre virksomhetens prosesser.

Les mer

Den forretningsorienterte CIO

CIO-en har en av de mest utfordrende rollene i en moderne virksomhet. I en hektisk hverdag må en jobbe med “agile” tilnærming og levere forreteningsverdi kontinuerlig.

Les mer

Størrelse kan være avgjørende

Å velge riktig “purchase to pay” løsning for din virksomhet vil delvis være avhengig av størrelsen på din virksomhet. Vi tilbyr forskjellige løsninger som passer for små, mellomstore og store virksomheter.

Små/mellomstore virksomheter

Hvis du implementerer en moderne og effektiv “purchase to pay” løsning kan du fokusere på vekst av selskapet. La oss strømlinjeforme dine prosesser og frigjøre tid for dine ansatte.

Les mer

Store virksomheter

Strømlinjeform dine prosesser eller bli utkonkurrert. De modern CFO-ene, CPO-ene og CIO-ene må jobbe sammen for å optimalisere prosessene for “purchase to pay”.

Les mer